Istoric

Biserica Penticostală ,,Betania” din Cluj-Napoca a luat ființă, prin voia lui Dumnezeu, ca urmare a viziunii pe care El a dat-o pastorului Nelu Vereș în anul 2001, pastor care, în data de 25 iulie 2009, a plecat spre patria cerească, despre care ne vorbea adesea în predicile sale.

Fratele Nelu Vereș, îndemnat de Duhul lui Dumnezeu, a avut dorința arzătoare de a deschide o nouă biserică în ,,inima Clujului”, așa că, în anul 2002 s-a început construcția noului locaș de închinare de pe strada Scorțarilor nr.12A. Lucrarea de construcție nu s-a dovedit deloc ușoară, însă dragostea fraților şi a surorilor de a participa la împlinirea planului lui Dumnezeu, atât prin post şi rugăciune, cât şi prin munca fizică depusă, a dus ca după numai 1 an de zile, în data de 26 septembrie 2003, să aibă loc deschiderea noului locaș de închinare, atunci sub numele ,,Muntele Măslinilor”.

Împreună cu pastorul Nelu Vereș, fratele Iacob Şumandrea – pastor, fratele Pavel Sătmărean – prezbiter şi fratele Ghiță Sărmășan – diacon, au venit din Biserica Penticostală de pe strada Septimiu Albini aproximativ 200 de frați şi surori. Slujbele divine au început la parterul acestei mari şi impunătoare clădiri într-o după-masă de  vineri, iar slujba oficială de inaugurare, la care a fost invitat fratele păstor Aurel Moldovan (președintele Comunității Regionale Cluj) a avut loc duminică, 28 septembrie 2003. Încă de la început, Dumnezeu şi-a arătat dragostea şi puterea prin faptul că a pus în inima fraților dorința de a înființa departamentele de cor şi fanfară. Prin urmare, sora Cornelica Meșter s-a dedicat lucrării corului, iar fratele Valer Suciu, în colaborare cu Simi Botean, lucrării fanfarei.

Lucrarea Lui Dumnezeu a cunoscut o perioadă de creștere spirituală. La rugăciunile făcute cu credință şi lacrimi ale bisericii, Domnul a vindecat şi a eliberat suflete, a botezat cu Duhul Sfânt în urma unor seri de stăruință numeroși tineri şi nu numai. În anul 2005, Domnul a trimis un slujitor al Lui, pastorul Vasile Bojor, care, împreună cu fratele Pavel Sătmărean şi comitetul din acea vreme, să fie împreună lucrători în via Domnului. Tot în acea perioadă au fost consacrați în slujba de diacon frații Pavel Rusu, Daniel Ciortea şi David Crişan; în slujba de prezbiter fratele Ghiță Sărmășan şi în slujba de pastor asistent fratele Pavel Sătmărean.

La sfârșitul anului 2008, clădirea de pe strada Scorțarilor a fost vândută, astfel că din 25 ianuarie 2009, slujbele divine au avut loc într-o sală închiriată de pe strada Henri Barbusse, în apropierea noului locaș de închinare, încă nefinalizat. La sfârșitul lunii august 2009 s-a început lucrarea de construcție a noului locaș de închinare de pe strada Henri Barbusse nr. 63-69, iar în data de 28 noiembrie 2010 această minunată lucrare s-a finalizat cu slujba divină de inaugurare a noului locaș.

În 1 aprilie 2012 echipa de slujitori a crescut fiind ordinați ca diaconi frații Caleb Nechifor și Paul Sătmărean, iar ca prezbiteri frații Pavel Rusu și Daniel Ciortea. Mai apoi, la doar doi ani distanță, în octombrie 2014 au fost ordinați ca diaconi: Daniel Oniga și Ovidiu Liteanu, iar ca prezbiter David Crișan. Domnul a continuat să lucreze la lărgirea echipe de slujitori prin faptul că în 4 septembrie 2016 au fost ordinați 3 prezbiteri tineri: Caleb Nechifor, Daniel Oniga și Paul Sătmărean.

Începând din anul 2010 și până în prezent, în fiecare an (cu mici excepții în perioada pandemiei de COVID-19) sunt organizate câte două săptămâni (de obicei una în lunile februarie/martie, iar cealaltă în lunile octombrie/noiembrie), săptămâni de stăruință în rugăciune după botezul cu Duhul Sfânt, respectiv umplerea cu Duhul Sfânt. Aceste zile sunt unice pentru adolescenții/tinerii/frații/surorile din cadrul bisericii noastre și nu numai, deoarece în cadrul lor au fost botezate cu Duhul Sfânt zeci și chiar sute de suflete, atât din biserica locală, cât și chiar din județ/țară.

De asemenea, începând din anul 2013 și până în prezent în fiecare an între sărbătoarea nașterii Mântuitorului și cea a trecerii în noul an, sunt organizate două zile speciale de jertfă în cadrul cărora de la ora 10AM până aproximativ pe la orele 3/4PM au loc părtășii de neuitat în rugăciune/cântare/mesaje biblice, în aceste zile Biserica Betania fiind vizitată de un cor reunit din Bucovina și din diaspora română (care înălța Numele Domnului prin cântare).

Întâlnirile săptămânale ale corului mixt (în ziua de miercuri), respectiv ale fanfarei (în zilele de luni și miercuri) au adus un plus de valoare timpului de închinare, astfel că zeci de tineri/frați/surori au avut harul să cânte în corul mixt, respectiv în fanfară în această perioadă. În cadrul fanfarei s-au realizat mai multe cursuri intensive de pregătire a unor noi fanfariști, prin urmare cu fiecare an care trecea nivelul de pregătire al fanfariștilor creștea considerabil.

În anul 2019, Domnul a pus pe inima unor frați să slujească în cadrul Bisericii Betania prin înființarea unui cor bărbătesc în cadrul cărora s-au implicat mai mulți tineri și bărbaţii din biserica noastră, acest cor activând atât în Biserica locală, cât și în alte biserici, respectiv în zone ne-evanghelizate din România.

În 19 iunie 2022, Dumnezeu a hotărât ca echipa de slujitori ai Bisericii Betania să fie mai solidificată, astfel că au fost ordinați ca diaconi frații: Ruben Nechifor, Samuel Iuhoș și Andreeas Bojor; ca prezbiter fratele Ionică Șai, iar ca pastori asistenți frații: Caleb Nechifor, Daniel Oniga și Paul Sătmărean.

Atât în celelalte locații în care s-a adunat Biserica Betania, cât și în locașul de închinare din prezent, Dumnezeu a lucrat cu putere și în fiecare an și-au consacrat viața Domnului Isus Hristos, zeci de tineri, respectiv bărbaţi și femei de diverse vârstă, toți aceștia mărturisindu-L ca Domnul și Mântuitor pe Isus Hristos în apa botezului; în prezent numărul membrilor înscriși în registrele bisericii ajungând la 730 de membri, la care se adaugă aproximativ 200 de aparținători (copiii și adolescenții (nebotezați încă)).

Pe lângă cele 4 slujbe publice (marți, vineri și duminică dimineața/seara) săptămânal lucrarea cu tinerii a avut loc încă de la început, pentru ca în ultimii ani această lucrare a Bisericii Betania să înregistreze o creștere considerabilă, astfel că în prezent la întâlnirile săptămânală de joi sunt prezenți aproximativ 150-200 de tineri și adolescenți (din Biserica locală și din împrejurimi).

Ne rugăm ca în continuare privirile atente ale Domnului nostru Isus Hristos să fie îndreptate pentru ocrotirea fiecărui membru/aparținător al Bisericii Betania și prin toate slujirile derulate în cadrul acestei biserici să se extindă Împărăția lui Dumnezeu, să fie edificată Biserica și să fie slăvit în exclusivitate Dumnezeu Tatăl, Domnul Isus Hristos și Duhul Sfânt!

            Data: 1 iulie 2022