Când mă gândesc la tot ceea ce implică o sărbătoare… bucurie… fericire… pace… linişte sufletească… îmi doresc, la fel ca şi dumneavoastră să o împart cu cei dragi, cu familia… Ce poate fi mai frumos, decât să petreci o sărbătoare precum Naşterea Domnului Isus, în cadrul familiei tale? Nici anul 2013 nu a fost excepţie. Am petrecut această sărbătoare plină de semnificaţie împreună cu familia….da, departamentul de şcoală duminicală, copii şi învăţătoare, au sărăbătorit împreună cu marea familie a Bisericii BETANIA.

Aşa cum am obişnuit biserica în fiecare an, departamentul de şcoală duminicală a onorat pe Dumnezeu prin mici “programe”, fiecare grupă aducând înaintea lui Dumnezeu şi înaintea bisericii, colinde şi poezioare. Dorind să facem totul ca pentru Domnul, am dorit ca pentru sărbătoarea naşterii Domnului Isus, să facem ceva special, ceva care evidenţieze faptul că, chiar fiind cel mai tânăr department din Biserică, suntem uniţi şi avem toate motivele să îl lăudăm pe Dumnezeu.

Punând cap la cap ideile venite din partea tuturor învăţătoarelor, am unit grupele de copii şi am realizat o serbare care a avut un impact real asupra bisericii. Prin acest program, am urmărit să ne întoarcem în trecut, pentru a realiza o paralelă între profeţiile care au fost date în ceea ce priveşte naşterea lui Isus şi împlinirea exactă a acestor profeţii.

Pe fondul cald şi lin al colindelor intonate de corul copiilor, şi-au făcut apariţia cei care au prevestit naşterea lui Isus: Îngerul, Isaia, David, Ieremia, Mica, Solomon, Psalmistul şi nelipsiţii martori a marelului eveniment: Iosif, Maria, Soldatul, bătrânul Simeon, Îngerul, Păstorul şi magii.

A fost un moment în care copiii bisericii, au transmis, plini de emoţie, dar cu multă bucurie faptul că naşterea lui Isus este cel mai important moment din istoria lumii. De atunci, omenirii i s-a dat o nouă speranţă, iar bunătatea, curăţia sufletească şi generozitatea sunt elementele esenţiale ale creştinismului.

In inima fiecărui copil care a stat în faţa dumneavoastră cu ocazia acestor sărbători, stă o frântură din Împărăţia lui Dumnezeu. Vă mulţumim pentru că aţi sădit în ei Cuvântul lui Dumnezeu şi pentru încrederea pe care, dumneavoastră, ca părinţi ne-o acordaţi. Aveţi nişte copiii minunţi, haideţi, împreună, să îi ajutăm să crească pentru Împărăţia Lui Dumnezeu.
Am încheiat serbarea printr-o poezie, care dă oportunitatea fiecăruia, mic sau mare, să mediteze la tot ceea ce a sacrificat Dumnezeu pentru noi…

Isus a urcat pe cărarea istoriei
cu pământul şi cerul pe umeri.
Urmele paşilor Lui se văd încă,
pe câmpia plină de rouă a cerului
Enoh i-a deschid drumul
făcând prima călătorie în Univers.
Pe Moise, l-a trimis să trâmbiţeze
la porţile mileniului, sosirea Lui
În Betleem, o fecioară L-a slobozit
de pe zidul timpului în lume.
Apoi, zi de zi, a scris pe ţărână
cele zece îndemnuri ale cerului.
Şi în palmele întinse spre binecuvântare
ale drumeţilor, a turnat sângele Său.

A înspăimântat cu glasul Său moartea.
A învăţat pe oameni să facă binele în
orice fărâmă de clipă.
A venit să ne dea totul,
N-a oprit pentru Sine nici viaţa Sa proprie
N-a avut nici-o fericire
pe care să nu ne-o împartă.
Şi atât cât ne-a lăsat la plecare,
ne va cere la întoarcere.