Seri speciale de rugăciune cu stăruință pentru Duhul Sfânt

”Ci voi veți primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.”

Crezând Cuvântul lui Dumnezeu din toată inima, și în anul 2017, începând cu data de 23 Octombrie până în data de 27 Octombrie, în Biserica Penticostală Betania s-au organizat seri speciale de rugăciune cu stăruință înaintea lui Dumnezeu, în vederea umplerii și botezului cu Duhul Sfânt.

Păstrarea acestui obicei bun face ca, în mijlocul Bisericii, lucrarea Duhului Sfânt să capete o și mai mare trecere înaintea celor care îl așteaptă pe Isus să revină. De asemenea, în rugăciune stăruitoare creștinii deprind o mai mare încredere în Dumnezeu, în lucrările Lui pe care le împlinește prin slujitorii săi și în puterea pe care o are atunci când este chemat cu credință, fără îndoială.
Rămânând credincios Cuvântului Său, Dumnezeu s-a prezentat în mijlocul Bisericii Betania, în mijlocul rugăciunilor aprinse și a copiilor Lui care-L chemau și, în cele cinci seri de stăruință, a umplut și botezat cu Duhul Sfânt pe toți aceia care au cerut și au crezut.
”Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.”